< Back to Search

FY2009 Annual Report Table 30

Published: December 1, 2009
Table 30: Total Collections Passed Through for Two Consecutive Fiscal Years
STATES 2008 2009
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 7a, column G.
Note: States began reporting these data in Fiscal Year 2008.
NA - Not Availiable.
ALABAMA NA NA
ALASKA NA NA
ARIZONA NA NA
ARKANSAS NA NA
CALIFORNIA NA $22,291,825
COLORADO NA NA
CONNECTICUT NA 1,511,321
DELAWARE NA 1,069,049
DIST. OF COL. NA 1,352,893
FLORIDA NA NA
GEORGIA NA NA
GUAM NA NA
HAWAII NA NA
IDAHO NA NA
ILLINOIS NA 1,205,847
INDIANA NA NA
IOWA NA NA
KANSAS NA NA
KENTUCKY NA NA
LOUISIANA NA NA
MAINE NA 1,884,191
MARYLAND NA NA
MASSACHUSETTS NA 3,793,353
MICHIGAN NA 5,987,766
MINNESOTA NA NA
MISSISSIPPI NA NA
MISSOURI NA NA
MONTANA NA NA
NEBRASKA NA NA
NEVADA NA NA
NEW HAMPSHIRE NA NA
NEW JERSEY NA 3,707,363
NEW MEXICO NA NA
NEW YORK NA 13,385,304
NORTH CAROLINA NA NA
NORTH DAKOTA NA NA
OHIO NA NA
OKLAHOMA NA NA
OREGON NA 1,737,327
PENNSYLVANIA NA 10,487,014
PUERTO RICO NA NA
RHODE ISLAND NA 598,910
SOUTH CAROLINA NA NA
SOUTH DAKOTA NA NA
TENNESSEE 19,489,359 21,640,842
TEXAS NA 1,851,813
UTAH NA NA
VERMONT NA NA
VIRGIN ISLANDS NA NA
VIRGINIA NA 5,428,230
WASHINGTON NA 16,941,764
WEST VIRGINIA NA 1,814,717
WISCONSIN NA NA
WYOMING NA NA
TOTALS $19,489,359 $116,689,529

 

Back to Top