< Back to Search

FACT SHEET: SEX TRAFFICKING (Polish)

Published: August 2, 2012
Topics:
Public Awareness, Sex Trafficking
Types:
Fact Sheets

HANDEL SEKSEM
INFORMACJE

Handel seksem jest formą współczesnego niewolnictwa. O handlu seksem mówimy, kiedy mamy do czynienia z komercyjnym aktem nierządu, do którego osoby są nakłaniane siłą, na drodze oszustwa lub pod przymusem, albo gdy osoby zmuszane do takich czynów nie ukończyły 18 roku życia. Uchwalenie ustawy o ochronie ofiar handlu ludźmi z 2000 roku (TVPA) spowodowało, że handel seksem stanowi obecnie poważne pogwałcenie prawa federalnego.

W rozumieniu Ustawy o ochronie ofiar handlu ludźmi z 2000 roku „komercyjny akt nierządu” to każdy czyn nierządny, w zamian za który ktoś daje lub otrzymuje coś, co przedstawia jakąś wartość.

Powiązany z bronią, handel seksem jest po handlu narkotykami najbardziej dochodową działalnością zorganizowanej przestępczości. Będąc jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie, handel seksem przynosi na całym świecie szacunkowo 7 miliardów dolarów dochodów rocznie.

Ofiary handlu seksem i ich problemy
Ofiarami handlu seksem mogą być zarówno kobiety, jak i mężczyźni, chłopcy i dziewczęta, ale większość z nich stanowią kobiety i niepełnoletnie dziewczęta. Istnieje kilka powszechnie znanych szablonów działań, których celem jest nakłonienie ofiary do nierządu, między innymi:

  • obietnica dobrej pracy za granicą
  • fałszywa oferta matrymonialna, która okazuje się niewolą
  • sprzedaż dziecka handlarzom seksem przez rodziców dla pieniędzy
  • porwanie przez handlarzy.

Handel seksem często wiąże się z oddaniem w niewolę za długi, to znaczy ofiary są przetrzymywane przez swojego „pracodawcę” (sutenera lub handlarza), aż zwrócą mu się koszty związane z ich „nabyciem”.

Ofiary przeżywają psychiczną i fizyczną mękę i narażone są na utratę zdrowia. Niektóre z ofiar uprawiają seks bez żadnej ochrony z 10 lub nawet 20 partnerami dziennie, co stanowi duże ryzyko zarażenia wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę, może być zmuszana do poddania się zabiegowi aborcji.

Ofiarom często grozi się, że ich najbliżsi mogą być torturowani czy nawet zabici przez handlarzy.

Rodzaje handlu seksem
Ofiary handlu seksem są zmuszane na wiele sposobów do komercyjnych aktów nierządu, takich jak prostytucja, pornografia, handel o charakterze matrymonialnym, wojskowa prostytucja, czy seksturystyka.

Ofiary sprzedane w celu uprawiania prostytucji i pornografii są najczęściej uwikłane w najbardziej wyuzdane przedsięwzięcia seksu komercyjnego. Z działalnością polegającą na handlu seksem można spotkać się zarówno w miejscach publicznych w formie ulicznej prostytucji, jak i w podziemiu, którego przykładem mogą być zamknięte domy publiczne prowadzone w domach mieszkalnych. Handel seksem może być również prowadzony w różnorodnych miejscach zarówno publicznych jak i prywatnych, typu salony masażu i odnowy biologicznej, kluby ze striptizem i inne obiekty stanowiące furtkę do prostytucji. Ofiary zaczynają jako tancerki lub striptizerki w klubach nocnych, a z czasem zmuszane są do bardziej wyuzdanych form prostytucji i pornografii.

Pomoc dla ofiar handlu seksem
Kiedy ofiary handlu ludźmi zostaną zidentyfikowane, rząd Stanów Zjednoczonych może za pośrednictwem różnorodnych programów pomóc im uregulować status imigranta oraz uzyskać wsparcie i pomoc w rozpoczęciu na nowo życia w USA. Wydając specjalne zaświadczenia Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS), umożliwia osobom, które padły ofiarą handlarzy, a nie są obywatelami USA, uzyskanie finansowanych przez państwo zasiłków i świadczeń w takim samym zakresie, jaki przysługuje uchodźcom. Ofiary będące obywatelami USA nie muszą ubiegać się o zaświadczenie, aby móc korzystać ze wspomnianych świadczeń.

Za pośrednictwem HHS ofiary mają dostęp do różnych świadczeń, typu dożywianie, opieka medyczna, czy pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Osoby posiadające zaświadczenie mogą skorzystać z kursów języka angielskiego i doskonalenia zawodowego pomocnych w zdobyciu pracy. Ze względu na fakt, że wiele ofiar niechętnie ujawnia się ze strachu przed deportacją, jednym z najważniejszych zadań HHS stało się kontaktowanie ofiar z organizacjami non-profit, które oferują im swoją pomoc w konkretnych sytuacjach. Organizacje te zapewniają doradztwo, prowadzą konkretne sprawy i koordynują przydzielanie świadczeń.

Jeśli uważasz, że zetknąłeś się z osobą, która padła ofiarą handlu żywym towarem, zadzwoń pod numer specjalnej infolinii 1.888.3737.888. Za jej pośrednictwem ustalisz, czy spotkana osoba jest rzeczywiście ofiarą handlu ludźmi i na jakie lokalnie dostępne środki może ona liczyć. Uzyskasz tu również wsparcie w zakresie koordynowania działań lokalnych organizacji opieki społecznej, mających na celu pomoc ofiarom, aby mogły one na nowo rozpocząć życie.

Last Reviewed: December 31, 2015