FY2010 Annual Report - Table 104

Office of Child Support Enforcement

Publication Date: December 1, 2010

Introduction

Table 104: Tribal CSE Program Total Collections Forwarded to States for Four Consecutive Fiscal Years
TRIBES 2007 2008 2009 2010
CHEROKEE NATION NA NA NA NA
CHEROKEE NATION $785,308 $707,780 $370,654 $310,405
CHIPPEWA CREE (Rocky Boys Res.) NA NA 12,560 28,740
COEUR 'D ALENE NA NA NA NA
COMANCHE NATION NA NA 3,043 24,369
CONFEDERATE TRIBE OF COLVILLE NA NA NA NA
EASTERN SHOSHONE NA NA NA NA
FOREST COUNTY POTAWATOMI 838,837 894,043 993,220 1,019,867
KAW NATION NA NA NA 606
KEWEENAW BAY NA 25,736 147,954 163,791
KICKAPOO (Kansas) NA NA 6,135 49,907
KLAMATH NA NA 279 43,852
LAC DU FLAMBEAU 6,831 4,088 701 5,392
LUMMI NATION 58,447 61,413 71,556 68,116
MENOMINEE 44,234 28,623 214,938 130,177
MESCALERO APACHE NA NA 21,386 12,377
MODOC NA NA NA NA
MUSCOGEE NATION NA 65,190 514,637 332,591
NAVAJO NATION 84,889 95,121 121,746 153,758
NEZ PERCE NA NA 21,895 89,110
NOOKSACK NA NA 12,910 46,000
NORTHERN ARAPAHO NA NA 823 4,293
ONEIDA NATION NA 655,849 1,394,830 766,536
OSAGE NATION 24,489 398,641 341,532 NA
PENOBSCOT NATION NA NA 11,178 50,942
PONCA NA NA NA NA
PORT GAMBLE S'KLALLAM 43,184 37,396 43,024 45,916
PUEBLO OF ZUNI NA NA 2,390 NA
PUYALLUP 283,385 348,295 446,854 436,091
QUINAULT NATION NA 238 5,997 26,014
RED LAKE BAND NA NA NA NA
SISSETON WAHPETON NA NA NA NA
SUQUAMISH NA NA NA NA
TLINGIT AND HAIDA NA 2,353 2,529 1,548
THREE AFFILIATED NA NA NA 10,062
TULALIP NA NA 10,473 51,799
UMATILLA NA NA 9,296 77,352
WHITE EARTH NATION NA NA 54,470 199,251
WINNEBAGO NA NA 77,281 108,826
TOTALS $2,169,604 $3,324,766 $4,914,291 $4,257,688
Source: Form OCSE-34A - Part 1, line 5. Beginning in FY 2008, OCSE-34A - Part 1, line 4b, column G.
NA - Not Available.
Two Tribes became comprehensive in FY 2010: Coeur D' Alene & Eastern Shoshone.

 

Current as of: