FY2010 Annual Report - Table 109

Office of Child Support Enforcement

Publication Date: June 12, 2013

Introduction

Table 109: Tribal CSE Program Tribal CSE Program Children With Paternities Established or Acknowledged for Four Consecutive Fiscal Years
TRIBES 2007 2008 2009 2010
CHEROKEE NATION 1 1,935 1,936 3,724
CHEROKEE NATION 3,163 2,202 1,650 1,539
CHIPPEWA CREE (Rocky Boys Res) NA NA 120 248
COEUR 'D ALENE NA NA NA NA
COMANCHE NATION NA NA 141 13
CONFEDERATE TRIBE OF COLVILLE NA NA NA NA
EASTERN SHOSHONE NA NA NA 72
FOREST COUNTY POTAWATOMI 660 526 546 588
KAW NATION NA 21 66 99
KEWEENAW BAY NA NA 40 56
KICKAPOO (Kansas) NA NA 28 53
KLAMATH NA NA 61 260
LAC DU FLAMBEAU 572 518 544 346
LUMMI NATION 21 21 15 15
MENOMINEE 87 1,039 1,075 1,214
MESCALERO APACHE NA 80 201 24
MODOC NA 437 356 1,030
MUSCOGEE NATION NA NA 90 922
NAVAJO NATION 10,318 10,105 10,026 12,978
NEZ PERCE NA NA 61 219
NOOKSACK NA NA 127 274
NORTHERN ARAPAHO NA NA 11 29
ONEIDA NATION NA 225 321 774
OSAGE NATION NA 12 16 11
PENOBSCOT NATION NA NA 18 37
PONCA NA 16 NA NA
PORT GAMBLE S'KLALLAM 216 244 269 294
PUEBLO OF ZUNI NA NA NA NA
PUYALLUP 15 295 200 351
QUINAULT NATION NA 6 163 494
RED LAKE BAND NA 31 NA NA
SISSETON WAHPETON 32 24 22 24
SUQUAMISH NA NA NA NA
TLINGIT AND HAIDA 2 666 1,044 941
THREE AFFILIATED NA 62 10 NA
TULALIP NA NA 161 340
UMATILLA NA NA 89 82
WHITE EARTH NATION NA NA 184 174
WINNEBAGO NA NA 258 130
TOTALS 15,087 18,465 19,849 27,355
Source: Form OCSE-75, line 4.
NA - Not available.
Two Tribes became comprehensive in FY 2010: Coeur D' Alene & Eastern Shoshone.

 

Current as of: